|
|
Lån  


 
Lovgrundlag
At drive detektivbureau i Danmark (privat efterforskning / erhvervsefterforskning) kræver ingen form for godkendelse eller autorisation af offentlig myndighed.

Dette betyder desværre, at enhver kan tilbyde detektivydelser i Danmark uanset om forudsætningerne er tilstede eller ej.

Såfremt bureauet også tilbyder ydelser som f.eks. butiksdetektiver, personbeskyttelse, værditransport, visse former for videoovervågning, tilsyn og kontrol af andres vagtvirksomheder etc. kræver dette dog autorisation i henhold til loven om vagtselskaber.

Denne autorisation udstedes af Rigspolitichefen under forudsætning af pletfri økonomi og vandel.

Dette er da også årsagen til at bureauer inden for detektivbranchen, der også tilbyder ydelse som kræver autoration, skilter med "Godkendt af Rigspolitichefen under Loven om Vagtvirksomhed".

Danske detektivbureauer har hidtil været underlagt en vis form for kontrol igennem den såkaldte Vinkelskriverlov. DENNE LOV ER DOG OPHÆVET MED VIRKNING FRA DEN 1. JULI 2006.

Kategorier på sider:

Rgalarmer Alarmanlg Tyverialarm Sikkerhedssko Gode rd Lovgrundlag Overfaldsalarm


 Du er her: Personbeskyttelse - Netannoncer Personbeskyttelse -